Aineistonkeruupyyntö Jehovan todistajien hengellisestä työstä

Lapin yliopistossa tehdään tutkimusta kristillisten liikkeiden käsityksistä työstä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti Jehovan todistajat, vanhoillislestadiolaiset ja amissit.

Tällä hetkellä aineistoa kerätään Jehovien todistajien ”hengelliseen työhön” liittyen. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti kenttäpalvelus eli ovelta-ovelle-työ ja muu julkinen saarnaamistyö.

Jos teet tai olet aiemmin tehnyt kenttäpalvelusta (eli ”kenttätyötä” tai ”kenttäilyä”), kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi seuraavanlaiset asiat oman kokemuksesi pohjalta:

 • mitä kenttäpalveluksessa tapahtuu; miten se suunnitellaan ja toteutetaan; millaisia tavoitteita ja velvotteita siihen liittyy; kenen kanssa sitä tehdään; millaisia erilaisia kenttäpalveluksen muotoja on olemassa
 • millaisia tuloksia kenttäpalvelusta saa; miten kohteena ovat ihmiset suhtautuvat asiaan; kuinka vaativaa ihmisten kohtaaminen on;
 • miten seurakunta ja vanhimmisto suhtautuu kenttäpalvelukseen; miten siihen motivoidaan; millaisessa roolissa se on seurakunnan kokonaisuudessa
 • minkä ikäisenä aloitit kenttäpalveluksen; miten motivoidut siihen; miten olet kokenut sen; kuinka vakavasti suhtaudut siihen; miten suhtaudut työn määrällisiin tavoitteisiin;
 • jos olet erkaantunut liikkeestä, onko käsityksesi kenttäpalveluksesta muuttunut
 • oletko toiminut kokoaikaisena tai osa-aikaisena tienraivaajana; millaisia kokemuksia on siitä; jos olet lopettanut tienraivaamisen, niin miksi;
 • miten kenttäpalvelus suhteutuu vapaa-aikaan ja vapaa-ajan viettämiseen; kuinka paljon siihen menee aikaa;
 • miten näet kenttäpalveluksen yhteyden omaan hengellisyyteen tai vakaumukseen; millaisia ”palkintoja” siitä saa;
 • millaista työtä kenttäpalvelus on;
 • mitä muuta kenttäpalvelukseen liittyy?

Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omia kokemuksiaan aiheeseen liittyen. On mahdollista sopia kahdenkeskinen haastattelu (puhelimitse, Skypen välityksellä tai mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti tapaamalla).

Yhteydenottoja toivotaan niiltä, joilla on omaa kokemusta kenttäpalveluksesta (ja mahdollisesti myös muista hengellisistä tehtävistä). Yhteydenottoja toivotaan 30.4.2017 mennessä.

Yhteydenottoja ja aineistoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Yhteydenotot voidaan tehdä myös nimettöminä, mutta toivotaan, että niissä ilmenee kirjoittajan ikä, sukupuoli ja mahdollisesti myös ammatti ja asuinpaikka.

Tutkimuksen toteuttaa politiikantutkija, dosentti Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi. tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi.

Kahdenkeskiset haastattelut voidaan sopia sähköpostilla tai puhelimitse. Asiaan liittyvät tiedustelut ylläolevaan sähköpostiin. Lisätietoja tutkimuksen tekijästä: http://linjakumpu.blogspot.fi/ ja https://lacris.ulapland.fi/fi/persons/search.html.

Aineiston keruu vanhoillislestadiolaisten taloudellisesta toiminnasta jatkuu

Lapin yliopistossa tehdään tutkimusta vanhoillislestadiolaisuuden taloudellisesta toiminnasta.

Aineistonkeruu on alkanut syksyllä 2015 ja se jatkuu syksyyn 2016 asti.

Tutkimukseen voi osallistua ottamalla yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Voit kirjoittaa omista kokemuksistasi tai voit tarjoutua haastateltavaksi. Kaikki yhteydenpito ja siitä saatava tieto on täysin luottamuksellista.

Muun muassa tällaisista asioista tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu:

Oletko vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluva yrittäjä?

 • miksi olet alkanut yrittäjäksi? mikä on motivoinut yrittäjän uran valinnassa?
 • millainen merkitys lapsuuden kodilla, sukulaisilla tai tuttavilla on ollut yrittäjyyden aloittamiseen?
 • millä tavoin vanhoillislestadiolaisuus tai liikkeeseen kuuluminen edistävät taloudellista toimintaa?
 • millä perusteilla olet rekrytoinut työntekijöitä yritykseen? millä perusteilla teet yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa?
 • millaista on taloudellinen yhteistyö vanhoillislestadiolaisuuteen kuuluvien yritysten tai yrittäjien kanssa? millaista on kilpailu muiden vanhoillislestadiolaisten yrittäjien kanssa
 • miten hengellinen vakaumus vaikuttaa yrittämiseen?
 • miten arvioit vanhoillislestadiolaisten yrittäjien aluetaloudellisen merkityksen?

Oletko työskennellyt vanhoillislestadiolaisten omistamassa tai hallinnoimassa yrityksessä tai työpaikassa?

 • millaisia kokemuksia sinulla on ollut johtamiseen, työilmapiiriin, palkkaukseen tai muissa työntekemiseen liittyvissä asioissa?
 • onko hengellisyys/uskonnollisuus näkynyt jollakin tavalla työpaikalla tai työpaikan sosiaalisissa suhteissa?

Onko sinulla kokemuksia taloudellisesta toiminnasta tai yhteistyöstä vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluvien yritysten tai yrittäjien kanssa?

 • oletko tehnyt yritysyhteistyötä vanhoillislestadiolaisten yrittäjien tai yritysten kanssa? millaisia kokemuksia sinulla on asiasta?
 • oletko ostanut palveluksia tai tuotteita liikkeeseen kuuluvilta yrittäjiltä tai yrityksiltä? millaisia kokemuksia sinulla on asiasta?
 • onko sinulla kokemuksia omakotitalojen tai osakehuoneistojen rakentamiseen, remontointiin tai isännöintiin, jossa yhtenä osapuolena on ollut vanhoillislestadiolainen yritys tai yrittäjä?

Tutkimuksen toteuttaa dosentti Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi. tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi.

Kahdenkeskiset haastattelut voidaan sopia sähköpostilla tai puhelimitse. Asiaan liittyvät tiedustelut ylläolevaan sähköpostiin. Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkimuksen tekijästä: http://www.ulapland.fi/?deptid=27154 ja http://linjakumpu.blogspot.fi/